O nama

Priča počinje ovako

Firma „ELTOM“ d.o.o. Mostar raspolaže stručnim kadrom koji ima ogromno iskustvo i čitav niz uspješno završenih vrlo značajnih objekata. Bavimo se prije svega projektiranjem, izvođenjem i održavanjem elektro instalacija svih vrsta, ali smo verificirani i za stručni nadzor i reviziju projektne dokumentacije. U pripremi su i aktivnosti na proizvodnji elektro opreme, kao i izgradnji obnovljivih izvora električne energije.

DOLJE ZA NASTAVAK ↓

Izvođenje elektroinstalacija100%
Projektiranje i nadzor99%
Održavanje elektroinstalacija100%
Obnovljivi izvori energije 99%
Proizvodnja elektro opreme90%
Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja u firmi Eltom.

Ciljevi upravljanja kvalitetom i okolišem su:

Zadovoljan kupac

Minimalni utjecaji na okoliš

Sigurnost i zaštita kupca i zaposlenika

Zadovoljan zaposlenik

Stručan i kompetentan zaposlenik

Uzajamno korektni odnosi s dobavljačima

Neprekidno poboljšavanje

Prepoznatljiva kvaliteta proizvoda i usluga

Pozitivna predodžba javnosti

Certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001

Vodimo računa o boljoj organizaciji

Osnovni cilj nam je pružati vrhunsku uslugu izvođenja, projektiranja i održavanja električnih instalacija, kao i proizvodnje elektro opreme. Nastojimo uvoditi nove standarde i tehnologije, te imati korektan i stabilan odnos sa svim poslovnim partnerima. Posjedujemo certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001 i strogo se pridržavamo svih odrednica koje proističu iz tog certifikata, vodeči računa o boljoj organizaciji svih segmenata procesa rada. Aktivnosti koje se poduzimaju su podređene interesima i zadovoljstvu kupca, jer samo takav kupac može donijeti nove poslove i doprinjeti cjelokupnom uspjehu naše firme.

Želja nam je da nastavimo sa uspješnim i kvalitetnim odnosom prema dosadašnjim poslovnim partnerima, ali i da stalno proširujemo krug novih partnera i investitora. Cilj nam je ući u grupu najboljih i prepoznatljivih u državi u domeni elektro struke, kao i proširiti usluge i djelatnosti na strana tržišta. Nastojimo postići visoku svijest svakog zaposlenika Eltoma o važnosti njegovog doprinosa na konačnu kvalitetu usluga i proizvoda, odnosno uspjeh firme. Pri svemu ovome ne zaboravljamo voditi računa o sigurnosti i zaštiti ljudi i okoline. Kvalitetan i obrazovan kadar, visoka tehnološka opremljenost, veliko iskustvo i zavidna referenc lista garancija su za kvalitetno obavljanje bilo koje vrste posla u našoj oblasti.

VIše ↓
Kontinuirano ostvarenje postavljenih ciljeva upravljanja kvalitetom i okolišem ...

...u firmi se postiže:

Ispunjenjem zahtjeva i želja i nadilaženjem očekivanja svojih kupaca

Stalnim povećanjem kvaliteta proizvoda i usluga

Praćenjem i ispunjenjem zakonskih i drugih zahtjeva

Primjenom odredbi zakona o radu, tj. povećanjem sigurnosti ljudi i imovine

Upravljanjem ljudskim i infrastrukturnim resursima

Brigom o svojim zaposlenicima

Komunikacijom na svim razinama

Upravljanjem utjecajima na okoliš

IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA

PROJEKTIRANJE I NADZOR

ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

S politikom upravljanja kvalitetom i okolišem upoznati su svi zaposlenici Eltom-a, te su obvezni pridržavati se njenih odredbi. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem primarna je i javno objavljena obveza naše firme.